Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo lịch thi kết thúc học phần lần 2 đối với sinh viên nghề quản trị khách sạn và kỹ thuật chế biến món ăn theo chương trình Đức, học kỳ 2 năm học 2019-2020 (ngày 03/10/2020)

Ngày đăng: 28/09/2020 Download

Tin khác