Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo lịch thi kết thúc học phần đối với sinh viên nghề quản trị khách sạn và kỹ thuật chế biến món ăn theo chương trình Đức 2020-2021 (23/07-06/08)

Ngày đăng: 15/07/2021 Download

Tin khác