Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Lễ Ký kết Thoả thuận Hợp tác – Trung tâm SEAMEO CELLL, Công ty VN247. REAP-Hevobooks với Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng – Phát triển chất lượng giáo dục, hội nhập quốc tế.

Ngày cập nhật: Thứ tư, 07/09/2022
Ngày 06 tháng 9 năm 2022, Lãnh đạo Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO CELLL) cùng Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Nghiên cứu ứng dụng và Thực nghiệm công nghệ REAP (VN247. REAP-Hevobooks) đã đến thăm, làm việc và ký kết Thỏa thuận Hợp tác với Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.
 
Trung tâm SEAMEO CELLL được thành lập theo quyết định số 1561/QĐ-BGDĐT ngày 23/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Trung tâm SEAMEO CELLL chính thức được khu vực và quốc tế công nhận khi Bản Thỏa thuận được ký giữa Chính phủ Việt Nam và SEAMEO vào ngày 20/3/2013 tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 47 (SEAMEC 47).
Trung tâm SEAMEO CELLL là trung tâm khu vực dẫn đầu nghiên cứu, đào tạo về học tập suốt đời, một diễn đàn để hoạch định các chính sách giáo dục về học tập suốt đời, là đầu mối liên kết giữa các quốc gia Đông Nam Á, Châu Á, và Châu Âu để thúc đẩy hợp tác về học tập suốt đời.
 
Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1310/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng là Trường Cao đẳng công lập, chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề cho ngành du lịch Đà Nẵng, khu vực Miền Trung - Tây nguyên và cả nước.
Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng Đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo 3 trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề:
 • Đào tạo nguồn nhân lực cho các trường, tổ chức, doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế.
 • Là một trong những Trung tâm thẩm định nghề du lịch Việt Nam.
 • Liên kết đào tạo cấp chứng chỉ quốc tế của các trường Du lịch trên thế giới.
 • Mở rộng hoạt động liên kết với các đơn vị nhằm gắn kết chặt chẽ đào tạo tại trường và tại doanh nghiệp.
 • Tổ chức nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với nghiên cứu hỗ trợ dịch vụ phù hợp với ngành nghề đào tạo cho các doanh nghiệp.
 • Phát triển quan hệ hợp tác và giao lưu quốc tế để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác đào tạo.
Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của trường, chấp hành đúng chế độ, chính sách và pháp luật của nhà nước.

Trung tâm SEAMEO CELLL ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng với các nội dung trọng tâm sau:
 1. Tổ chức giao lưu, hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên và hội thảo quốc tế với các nước trong khu vực Đông Nam Á, ASEAN và các nước trên thế giới;
 2. Tập huấn, đào tạo đội ngũ giảng viên, sinh viên đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và cho khu vực ASEAN;
 3. Hợp tác với Công ty VN 247 tổ chức triển khai Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và Đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill;
 4. Hợp tác phát triển Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ được đặt tại trường để triển khai tốt và hiệu quả việc dạy, học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;
 5. Hợp tác tư vấn giáo dục, hướng nghiệp, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tổ chức có nhu cầu;
 6. Các hợp tác trong lĩnh vực giáo dục khác theo nhu cầu hai bên.

Bà Lê Thị Mỹ Hà, Giám đốc Trung tâm SEAMEO CELLL và ông Nguyễn Duy Quang, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng - Ký kết Hợp tác
 
Nội dung làm việc tiếp theo, để tổ chức triển khai tốt Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và Đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill”, Trung tâm SEAMEO CELLL và Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng ký kết hợp tác triển khai với Công ty VN247.REAP-Hevobooks – Đại diện Ủy quyền của Cambridge “Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và Đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill. Công ty VN247.REAP-Hevobooks sẽ cung cấp toàn bộ nguồn tài nguyên, hỗ trợ các điều kiện để Nhà trường tổ chức triển khai đào tạo và khảo thí thành công Chương trình Tiếng Anh này tại trường.

Bà Lê Thị Mỹ Hà (Giám đốc Trung tâm SEAMEO CELLL – đứng giữa),
Ông Hoàng Văn Chung (Phó Chủ tịch HĐQT VN247 – bên phải)
Ông Nguyễn Duy Quang (Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Đà Nẵng - bên trái) - Ký kết hợp tác

Một số thông tin về Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và Đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill”:

Chương trình đào tạo Cambridge English Empower và Đánh giá trình độ tiếng Anh bằng bài thi Linguaskill là một giải pháp tổng thể cho việc dạy học, kiểm tra đánh giá hàng ngày Tiếng Anh trên lớp, ôn luyện và thi cấp chứng chỉ bài thi Linguaskill quốc tế và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận theo khung năng lực 6 bậc Châu Âu.

Thông qua sự hợp tác này, Trung tâm SEAMEO CELLL và Công ty REAP-HEVOBOOKS hy vọng có thể đồng hành cùng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng giải quyết được những khúc mắc về việc lựa chọn giữa việc học, thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh hiện nay, đồng thời giúp trình độ tiếng Anh của các em học sinh, sinh viên ngày càng tiến bộ, đáp ứng nhu cầu xã hội theo xu hướng hội nhập quốc tế.

Bài viết liên quan