Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Khảo sát người học

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HỌC VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

Nhằm mục đích góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục; Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ học sinh, sinh viên (HSSV) về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Đề nghị tất cả HSSV đóng góp ý kiến một cách chân thành và trung thực về hoạt động giảng dạy của các thầy/cô giáo thông qua phiếu lấy ý kiến này.

Phần A. Thông tin về môn học và giảng viên

,

Phần B. Ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Tích X vào các ô tương ứng trong Bảng lấy ý kiến dưới đây theo suy nghĩ của bạn về từng vấn đề trong quá trình học môn học trên, theo thang đánh giá sau:

1 = Không đồng ý; 2 = Cần cải thiện; 3 = Đồng ý; 4 = Rất đồng ý; 5 = Hoàn toàn đồng ý

(Ghi chú: 1 là mức đánh giá thấp nhất; 5 là mức đánh giá cao nhất )

TT Tiêu chí – Chỉ số
(Vui lòng đánh giá tất cả tiêu chí bên dưới)
Không đồng ý Cần cải thiện Đồng ý Rất đồng ý Hoàn toàn đồng ý
(1) (2) (3) (4) (5)
I CHUẨN BỊ GIẢNG DẠY
1 Giảng viên cung cấp đầy đủ mục tiêu bài học trước khi bắt đầu mỗi buổi học
2 Giảng viên chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, công cụ dụng cụ dạy học trước mỗi buổi học lý thuyết, thực hành
3 Giảng viên giới thiệu rõ ràng các giáo trình, tài liệu tham khảo để giúp bạn hiểu rõ hoặc mở rộng hiểu biết về môn học
4 Giảng viên giới thiệu đầy đủ về hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập của môn học (bài định kỳ, thi kết thúc môn,….)
5 Giảng viên thực hiện nghiêm túc thời gian lên lớp
II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
6 Giảng viên sẵn sàng tư vấn, giải đáp những thắc mắc, giúp đỡ cho HSSV một cách thỏa đáng
7 Giảng viên tổ chức nhiều hoạt động giảng dạy/Thao tác hướng dẫn HHSV làm mẫu thành thạo
8 Giảng viên rất cởi mở và tôn trọng ý kiến sinh viên
9 Nội dung môn học được giảng viên truyền đạt mạch lạc, logic, dễ hiểu
10 Giảng viên thường xuyên liên hệ bài học với thực tế
11 Giảng viên thường xuyên nhắc nhở, giáo dục về đạo đức, tư cách của sinh viên
III PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
12 Đề kiểm tra thường xuyên, định kỳ, phù hợp với nội dung giảng dạy
13 Giảng viên công bố công khai, rõ ràng danh sách HSSV được thi, cấm thi
14 Bài thi kết thúc môn có thời lượng và nội dung phù hợp với nội dung giảng viên đã giảng dạy.
IV CẢM NHẬN CỦA BẢN THÂN
15 Giảng viên giảng dạy nhiệt tình, thân thiện
16 Bạn thật sự hứng thú với các giờ học của môn học này
17 Bạn thật sự hài lòng với phương pháp đánh giá kết quả học tập của môn học này

Ý kiến khác:

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bạn sinh viên!
(Phiếu này sẽ được Nhà trường giữ bí mật về thông tin người khai đảm bảo không
làm ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập, rèn luyện của các bạn sinh viên.)