Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào của tân sinh viên khóa 09

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng trân trọng thông báo đến toàn thể giảng viên, sinh viên kết quả kiểm tra tiếng anh đầu vào của khóa 09 như sau:

Kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào ( nhấn vào để xem)

Bài viết liên quan