Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Đăng ký xét tuyển trực tuyến năm 2024

Ngày cập nhật: Thứ tư, 02/02/2022
Nhắp vào đây để đăng ký xét tuyển Cao đẳng ngay:


Nhắp vào đây để đăng ký xét tuyển Trung cấp ngay: 


Nhắp vào đây để đăng ký học Sơ cấp - Bồi dưỡng ngắn hạn:

Tin nổi bật

Ngày cập nhật: 04/01/2023