Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 năm 2012

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Nhà trường kính thông báo cho toàn thể các cán bộ, giảng viên trong trường đến tham dự Lễ Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, cụ thể:

Thời gian: 7h30 ngày 7/3/2012

Địa điểm: Khu văn hóa du lịch "Không gian xưa", 402 - 404 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.

Bài viết liên quan