Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Hội nghị tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 13/06/2020
Nhằm giúp đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng thấy rõ những thành tựu đạt được trong năm 2019 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; tạo đồng thuận cao với những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết năm 2020 của thành phố gắn với việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Chiều ngày 10/6/2020  tại hội trường D103 – Khu D, trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng, Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn cho Đoàn viên Thanh niên Nhà trường.
Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Trần Vương Vang - Bí thư Đoàn Trường, đồng chí Dương Khú Khải Trí – Phó Bí thư Đoàn trường, đồng chí Nguyễn Toàn – Phó Bí thư Đoàn trường cùng với trên 250 đại diện cho các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở về dự và tuyên truyền cho hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Vương Vang nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc học tập và triển khai, tuyên truyền Nghị quyết năm 2020 của Thành ủy và các cấp ủy Đảng là nhiệm vụ then chốt để mọi đoàn viên nắm rõ để cùng phối hợp thực hiện tốt nhất, góp phần giúp tỉnh nhà, các cấp ủy Đảng thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.
Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, các đơn vị, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn Trường nỗ lực hành động, quyết tâm thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, phương châm hành động của Tỉnh ủy “Hành động, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, bức phá, về đích nông thôn mới vào trước năm 2025”; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả trong tổ chức Đoàn; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Với mục đích đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật cho thanh thiếu nhi; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy gắn với việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chương trình hành động của đoàn. Bên cạnh đó BTV Đoàn trường cũng chỉ đạo các Đoàn cơ sở thực hiện và triển khai tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn, lồng ghép vào sinh hoạt lệ Chi đoàn đảm bảo triển khai đến 100% ĐVTN tại đơn vị.

Bài viết liên quan