Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Tham quan học hỏi tại Nhà trương bày Hoàng Sa lần 2

Ngày cập nhật: Thứ ba, 09/05/2023
Đoàn trường Cao đẳng Du lịch phối hợp với Phòng đào tạo,QLKH&HTQT tổ chức chương trình tham quan học hỏi tại Nhà trương bày Hoàng Sa
🎉Tại đây, các em đã được tìm hiểu về lịch sử chủ quyền biển đảo qua các tư liệu, hiện vật trưng bày cũng như được nghe nhiều thuyết minh, khám phá nhiều hình ảnh trưng bày tư liệu “Hoàng Sa là của Việt Nam”,

🎉Hoạt động đã giúp các bạn hiểu hơn về truyền thống, lịch sử đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài viết liên quan