Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Sổ tay đăng ký học tập

Ngày cập nhật: Thứ ba, 07/02/2023
Sinh viên tải về Sổ tay đăng ký học tập để nắm đầy đủ thông tin về ngành học, quy định tính điểm theo quy chế đào tạo tín chỉ, cách đăng ký lớp môn học/mô đun,...
- Quản trị khách sạn
- Quản trị khu resort
- Quản trị nhà hàng
- Kỹ thuật chế biến món ăn
- Phiên dịch tiếng anh du lịch
- Quản trị lữ hành
- Hướng dẫn du lịch
- Quản trị du lịch MICE

 

Bài viết liên quan