Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nghiên cứu khoa học sinh viên 2021

Ngày cập nhật: Thứ hai, 12/07/2021
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào đoàn thanh niên năm học 2021-2022
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác Nghiên cứu khoa học và các bài báo cáo thực tập trong  sinh viên Nhà trường.
Sáng 12/7/2021. Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm về Nghiên cứu khoa học và hướng dẫn thực tập trong sinh viên

Bài viết liên quan