Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

HỘI THẢO KHOA HỌC “Tổ chức đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hiện đối với nhóm ngành/nghề du lịch – khách sạn”

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 17/07/2022
HỘI THẢO KHOA HỌC “Tổ chức đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hiện đối với nhóm ngành/nghề du lịch – khách sạn”
Nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ Nhà trường, Đoàn trường Cao đẳng Du lịch phối hợp “Tổ chức đào tạo theo tiếp cận năng lực thực hiện đối với nhóm ngành/nghề du lịch – khách sạn”đã được tổ chức tại trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng với sự tham gia của các trường trong khối ngành Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc.

Hướng đến mục tiêu đổi mới phương thức đào tạo, giúp người học phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chủ động, tích cực trong học tập;vận dụng linh hoạt kiến thức lý thuyết với kỹ năng nghề, ứng biến nhanh trong xử lý tình huống, trải nghiệm thực tiễn nghề nghiệp, các báo cáo viên đến từ đội ngũ giảng viên đã mang đến những góc nhìn, cách tiếp cận mới trong hoạt động tổ chức đào tạo theo hướng tiếp cận đơn vị năng lực thông qua các bài tham luận được đúc kết qua các chủ đề như : Xây dựng chương trình đào tạo theo phương thức tín chỉ, Thiết kế bài giảng, Phương pháp giảng dạy theo đơn vị năng lực,Phương pháp kiểm tra, đánh giá,…

Thông qua hội thảo, các trường đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn và thuận lợi trong quá trình tiếp cận, xây dựng và thực hiện đổi mới hoạt động tổ chức đào tạo. Đây chính là tiền đề góp phần giúp nâng cao chất lượng đào tạo của mỗi Nhà trường, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành Du lịch hiện nay.

Bài viết liên quan