Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Hội nghị hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên năm 2021

Ngày cập nhật: Thứ ba, 23/11/2021
Ngày 12/9/2021 vừa qua, Đoàn trường phối hợp với các Khoa chuyên môn của Nhà trường tổ chức buổi Hội nghị để hỗ trợ sinh viên Nhà trường khởi nghiệp năm 2021
Tại Hội nghị, sinh viên đặc biệt rất quan tâm, đặc biệt là khởi nghiệp các ngành về du lịch. Bên cạnh đó những nội dung: Vốn cho khởi nghiệp? Các yếu tố cho sự thành công trong khởi nghiệp? Muốn khởi nghiệp phải bắt nguồn từ đâu, cần chuẩn bị gì cho khởi nghiệp?v.v... đều được các em thường xuyên nhắc đến và đã được các thầy cô chia sẻ đầy đủ, thấu đáo cho các em.

Bài viết liên quan