Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

HỌC TẬP QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ CHỈ THỊ 05-CT/TW NĂM 2022

Ngày cập nhật: Thứ ba, 10/01/2023
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH ĐÀ NẴNG: HỌC TẬP QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ CHỈ THỊ 05-CT/TW NĂM 2022
--------
Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022 đến các chi đoàn trực thuộc Đoàn trường 
Tại Hội nghị, các bạn đoàn viên đã được quán triệt, truyền đạt các nội dung căn bản, cốt lõi của chuyên đề năm 2022: Chuyên đề dành cho cán bộ đoàn về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và Chuyên đề dành cho đoàn viên thanh niên về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước”

 

Bài viết liên quan