Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Đoàn Trường Cao đẳng Du lịch thành lập đội hình thanh niên xung kích, tuần tra tự quản tuyên truyền về an toàn giao thông

Ngày cập nhật: Thứ ba, 19/09/2023
Thực hiện sự chỉ đạo của Thành Đoàn Đà Nẵng;
Đoàn Trường Cao đẳng Du lịch thành lập đội hình thanh niên xung kích, tuần tra tự quản tuyên truyền về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội vào đầu các giờ học cho đoàn viên, sinh viên.


- Mỗi sinh viên khi đi ra vào cổng trường phải xuống xe, tắt máy.
- Khi ra cổng không được chạy ngược chiều.
- Luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. 

Bài viết liên quan