Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Chương trình đồng hành cùng sinh viên trong học tập

Ngày cập nhật: Thứ hai, 01/08/2022
Hiểu được những khó khăn, vất vả của bạn cùng gia đình về kinh phí để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học tập, Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước với mong muốn tiếp sức cùng các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ chính đáng của mình là học tập và có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp.
Các đối tượng học sinh nhận được hỗ trợ:
- Học sinh dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Miễn giảm 100% học phí. Trợ cấp học tập : 1.490.000/ Tháng
- Học sinh tốt nghiệp trường THPT nội trú, học sinh khuyết tật tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số,biên giới, hải đảo:Trợ cấp học tập : 1.192.000/ tháng
- Học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số,biên giới, hải đảo :Trợ cấp học tập : 894.000/ tháng
- Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên: Miễn giảm 50% học phí
Đăng ký tại Văn phòng đoàn Đoàn thanh niên

 

Bài viết liên quan