Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Các hoạt động cao điểm an sinh xã hội chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày cập nhật: Thứ ba, 20/09/2022
Thực hiện đợt cao điểm an sinh xã hội chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức các hoạt động:
1/Tặng quà cho các gia đình khó khăn tại phường Hòa Hải (10/9)
Đoàn trương Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã đến thăm và tặng quà 2 gia đình có công với Cách mạng thuộc hoàn cảnh khó khăn tại phường Hòa Hải

2/Thực hiện mô hình chúng con luôn bên mẹ (17/9)
Tiếp tục mô hình chúng con luôn bên mẹ, Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đến thăm và tặng quà cho mẹ mẹ Nguyễn Thị Yên, trú tại phường Hòa Quý

3/Ra quân ngày chủ Nhật xanh đợt 18/9
Hưởng ứng ngày chủ nhật xanh, ngày 18/9 vừa qua, Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng ra quân dọn vệ sinh khuôn viên Nhà trường với sự tham gia của hơn 50 đoàn viên

Bài viết liên quan