Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

BỒI DƯỠNG HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN MỚI NĂM 2021

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 17/04/2021
Sáng ngày 17/4/2021, tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức buổi học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên sinh viên năm 2021 theo hình thức trực tuyến

Tham gia buổi bồi dưỡng, có hơn 200 đoàn viên sinh viên tham gia buổi bồi dưỡng
Ban Chấp hành Đoàn Trường đã tổ chức trình chiếu video các bài học lý luận chính trị cho các đoàn viên, thanh niên xem, với nội dung “Phát huy truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam”.

Qua buổi bồi dưỡng đã giúp cho đoàn viên mới nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

Bài viết liên quan