Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Sinh hoạt học tập chuyên đề "Sinh viên với ngày hội Pháp luật"

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/09/2022
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtcó vai trò quan trọng, là cầu nối để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).
Vì vậy, vừa qua, Hưởng ứng ngày pháp luật, Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức buổi sinh hoạt học tập với chuyên đề "Sinh viên với ngày hội Pháp luật". Với phương pháp đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tâm lý của từng đối tượng thanh thiếu niên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Anh - Phó Bí thư Đoàn trường chủ trì buổi sinh hoạt học tập. Buổi sinh hoạt  diễn ra có trọng tâm, trọng điểm, xác định đối tượng cụ thể nhằm mang lại hiệu quả cao.

Bài viết liên quan