Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT”

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT”

Trong những năm qua, cùng với sinh viên cả nước, phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã và đang được Hội sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần thúc đẩy sinh viên tự giáo dục, rèn luyện, phát triển toàn diện và khẳng định được vai trò của tri thức trẻ

 

“Sinh viên 5 tốt” đã trở thành “thương hiệu” để sinh viên Nhà trường phấn đấu đạt được. Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động từ năm 2009. Để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, sinh viên phải hội đủ 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Xác định đây cuộc vận động lớn trong sinh viên do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã tích cực triển khai tới toàn thể sinh viên Nhà trường. Ngay từ đầu mỗi năm học, Hội đẩy mạnh tuyên truyền đến các chi hội và tổ chức cho hội viên, sinh viên đăng ký danh hiệu sinh viên 5 tốt. Đồng thời, Hội xây dựng và ban hành bộ tiêu chí sinh viên 5 tốt phù hợp với hoạt động của đơn vị, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các hoạt động, sự kiện lớn của Nhà trường. Qua đó, 100% chi hội sinh viên và các câu lạc bộ trong trường đều thực hiện triển khai cuộc vận động, góp phần đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng.

Bám sát nội dung của phong trào, gắn với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng phát huy năng lực người học, lấy người học làm trung tâm, Hội Sinh viên Nhà trường đã có nhiều giải pháp tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, trưởng thành. Các hoạt động được Hội Sinh viên tổ chức thường xuyên, đa dạng, cụ thể, phù hợp, gắn với đối tượng sinh viên như: Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sinh viên, hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham gia chương trình “Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong”, “Hiến máu nhân đạo”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”…

 

Thực hiện tiêu chí học tập tốt, Hội và Đoàn đã thực hiện một số kế hoạch nhỏ tại các Chi đoàn như: “Khuyến khích học tốt”, giúp bạn trong học tập nhận được nhiều sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo và Đoàn viên, Hội viên. Vận động sinh viên tham gia, hưởng ứng cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”. Các câu lạc bộ học thuật như Câu lạc bộ Học tốt, Câu lạc bộ Ngoại ngữ… được thai nghén thành lập góp phần thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên. Ban Giám hiệu, Hội Sinh viên Nhà trường cũng thường xuyên tạo điều kiện, sân chơi cho sinh viên rèn luyện nâng cao thể lực, sức khỏe để đảm bảo tiêu chí thể lực tốt, tạo môi trường lành mạnh  trong hoạt động tình nguyện, xung kích, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy các kỹ năng sống. Công tác bình chọn, tuyên dương, khen thưởng được thực hiện từ cấp khoa đảm bảo tính kịp thời, qua đó giúp sinh viên xác định được các tiêu chí cần thiết để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, việc gắn danh hiệu với các tiêu chuẩn khác như xét học cảm tình Đảng, học bổng… cũng tạo động lực để sinh viên phấn đấu hơn.

Luôn duy trì, đẩy mạnh các hoạt động của phong trào, từ năm học 2014-2015 đến nay, Trường đã có trên 200  “Sinh viên 5 tốt” các cấp. Số lượng “Sinh viên 5 tốt” của trường tăng theo các năm. Để trở thành “Sinh viên 5 tốt”, cùng với việc tích cực tham gia các phong trào, phải luôn không ngừng phấn đấu trong học tập, rèn luyện vì đây là nhiệm vụ hàng đầu của sinh viên. Danh hiệu ““Sinh viên 5 tốt”” cũng đã tạo động lực cho các bạn sinh viên học tốt hơn, tự tin hơn khi tham gia các phong trào, hoạt động xã hội, từ đó chuẩn bị hành trang cần thiết cho công việc sau này.
Phong trào đã thực sự có tác dụng thúc đẩy sinh viên phát triển toàn diện. ““Sinh viên 5 tốt”” là mục tiêu để mỗi sinh viên trong Nhà trường phấn đấu đạt được, là thước đo tiêu chuẩn của thế hệ sinh viên thời đại mới. Qua đó, giúp sinh viên vừa tự rèn luyện, vừa hướng đến sự phát triển của tập thể, góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện, hình thành lối sống lành mạnh trong thế hệ trẻ. Đây cũng là cơ hội để mỗi sinh viên có thể khẳng định mình khi đang ngồi trên ghế nhà trường, khẳng định được vai trò của tri thức trẻ, góp phần tạo ra những lớp sinh viên “vừa hồng vừa chuyên”.

Bài viết liên quan