Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

ĐOÀN ĐẠI BIỂU HIỆP HỘI NHÀ HÀNG VÀ KHÁCH SẠN (DEHOGA) BANG SACHSEN – ANHALT, CHLB ĐỨC THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÀ TRƯỜNG