Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

ẢNH VỀ BUỔI KÍ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH ĐÀ NẴNG VÀ ĐẠI HỌC BAEKSEOK