Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Lễ Khai giảng năm học 2018-2019, ngày hội tự hào DVTC