Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Buổi lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng