Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

dvtc-banner
dvtc-banner5
dvtc-banner1
dvtc-banner3

Giới thiệu

Ngày cập nhật: 02/06/2022

Thông báo lịch thi KTM lớp 9CCB.DUC - NH 2021-2022 (từ 13-17/06/2022)

Thông báo lịch thi KTM lớp 9CCB.DUC - NH 2021-2022 (từ 13-17/06/2022)

Xem thêm

Ths. Hà Thị Vy

Ngày cập nhật: 21/08/2019

Cơ sở vật chất

Ngày cập nhật: 06/08/2019

Ths. Nguyễn Duy Quang

Ngày cập nhật: 31/07/2019

Giá trị cốt lõi

Ngày cập nhật: 22/07/2019

Sơ đồ tổ chức

Ngày cập nhật: 13/07/2019

Tầm nhìn và sứ mệnh

Ngày cập nhật: 13/07/2019

Giới thiệu

Ngày cập nhật: 13/07/2019

Thư ngỏ của Hiệu trưởng

Ngày cập nhật: 13/07/2019