Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Giới thiệu

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 16/08/2019
1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển và những dấu mốc quan trọng của Đoàn Thanh niên Trường
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng được thành lập năm 2011. Trải qua 09 năm xây dựng và trưởng thành, với chức năng là một tổ chức chính trị  - xã hội, Đoàn trường có nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên sinh viên; tổ chức hỗ trợ sinh viên và giáo viên trẻ trong học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; hoạt động chung sức cùng cộng đồng; làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, nòng cốt đối với tổ chức Hội Sinh viên và tích cực tham gia xây dựng Đảng.
 
2. Cơ cấu tổ chức
Ban chấp hành Đoàn trường gồm 15 đồng chí; quản lý 3 Liên chi đoàn các khoa (Liên chi đoàn Khách sạn-Nhà hàng; Lữ hành-Hướng dẫn; Chế biến món ăn-Ngoại ngữ) với khoảng 1500 đoàn viên.
3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được:
Thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên sinh viên.
Thực hiện phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
Xây dựng tổ chức Đoàn, phát huy vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên trường, tích cực tham gia xây dựng Đảng.
Dưới sự lãnh chỉ đạo của Thành Đoàn Đà Nẵng,  Chi uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường, Đoàn thanh niên Nhà trường đã có những bước phát triển mới. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp cũng đã từng bước trưởng thành, chất lượng các hoạt động được nâng cao, vai trò của tuổi trẻ thông qua các phong trào đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện. Vị trí của tổ chức Đoàn trong Nhà trường từng bước được khẳng định và đã có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. 
4. Mục tiêu và định hướng trong giai đoạn tới của Đoàn trường:
Đoàn trường chú trọng xây dựng các trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho đoàn viên thanh niên, phấn đấu nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn, xây dựng thế hệ đoàn viên thanh niên kỷ luật, nhân ái, thanh lịch, văn minh góp phần xây dựng văn hóa Trường Cao đẳng Du Lịch Đà Nẵng.
Tiếp tục đẩy mạnh và triển khai hiệu quả phong trào sinh viên 5 tốt”, “3 rèn luyện”, “khởi nghiệp”,…, thiết thực hướng tới lễ kỷ niệm 10 năm lịch sử truyền thống Nhà trường.
Tiếp tục triển khai thiết thực phong trào “Đồng hành cùng đoàn viên thanh niên rèn đức, luyện tài lập thân lập nghiệp”.
Xây dựng củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với Hội sinh viên; tích cực tham gia công tác phát triển Đảng.
Thực hiện các công trình phần việc thanh niên.
Thông tin liên hệ:
Văn phòng: Tầng 1, khu A, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
Địa chỉ: Tổ 69, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Email: doanthanhnien@dvtc.edu.vn