Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Giới thiệu

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 13/07/2019

I/ Giới thiệu chung:

+ Tên trường:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH ĐÀ NẴNG

+ Tên tiếng Anh:

Danang Vocational Tourism College

+ Trụ sở chính:

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Tổ 69 - P. Hoà Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

+ Số điện thoại:

0236.3 957 957

+ Fax:

0236. 3 957 956

+ Diện tích:

50.000 m2 (5 ha)

II/ Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, chiến lược phát triển :

+ Lịch sử hình thành:

Trường Cao đẳng nghề du lịch Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1310/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng được thay đổi thành Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng theo quyết định số 330/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Chức năng :

-  Là Trường Cao đẳng công lập;

-  Chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

-  Chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

-  Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề cho ngành du lịch Đà Nẵng, khu vực Miền Trung - Tây nguyên và cả nước.

+ Nhiệm vụ:
-  Đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo 3 trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề

-  Đào tạo nguồn nhân lực cho các trường, tổ chức, doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế.

-  Là một trong những Trung tâm thẩm định nghề du lịch Việt Nam.

-  Liên kết đào tạo cấp chứng chỉ quốc tế của các trường Du lịch trên thế giới.

-  Mở rộng hoạt động liên kết với các đơn vị nhằm gắn kết chặt chẽ đào tạo tại trường và tại doanh nghiệp.

-  Tổ chức nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với nghiên cứu hỗ trợ dịch vụ phù hợp với ngành nghề đào tạo cho các doanh nghiệp.

-  Phát triển quan hệ hợp tác và giao lưu quốc tế để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác đào tạo.

-  Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của trường, chấp hành đúng chế độ, chính sách và pháp luật của nhà nước.

+  Chiến lược phát triển của trường đến năm 2020 :

Xây dựng trường Cao Đẳng Du lịch Đà Nẵng trở thành hình mẫu về đào tạo nghề du lịch chất lượng cao.
- Trở thành Trường đào tạo du lịch hàng đầu Miền trung

-  Trang thiết bị thực hành hiện đại đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập.

-  80-100 % giáo viên được bồ dưỡng, đào tạo ở nước ngoài.

-   Kế thừa, tham khảo và áp dụng chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo tiên tiến của các trường du lịch trong nước và quốc tế, xây dựng thư viện điện tử và giáo trình điện tử.

-  Liên kết đào tạo với các trường du lịch nước ngoài cấp chứng chỉ quốc tế.

-  Là một trong những Trung tâm thẩm định nghề du lịch Việt Nam

+ Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng được phép đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch