Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Cô Phạm Thị Mai

Ngày cập nhật: Thứ năm, 11/07/2019
Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

Khi bạn học 2 ngôn ngữ trở lên, tương lai của bạn sẽ rộng mở. Với 1 ngôn ngữ, bạn giống như đang đi dọc “hành lang” cuộc đời, nhưng với 2 ngôn ngữ bạn có thể mở các cánh cửa ở “hành lang” đó.