Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CỦA TÂN SINH VIÊN KHÓA 9 (đã cập nhật ngày sinh)

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Chú ý:

- Những bạn không có tên trong danh sách nhưng đã đóng học phí và phí test tiếng anh đầu vào vẫn đến trường để kiểm tra tiếng anh.

- Những bạn đã đóng học phí nhưng chưa kịp đóng các chi phí test tiếng tiếng anh đầu vào vẫn đến trường để kiểm tra tiếng anh, khi đi mang theo 150.000đ chi phí kiểm tra tiếng anh

Sinh viên theo dõi danh sách phòng thi ở đây:

Nhóm 1 : Thời gian từ 8h đến 9h15 (nhấn vào để xem)

Nhóm 2 : Thời gian từ 9h45 đến 11h (nhấn vào để xem)

Bài viết liên quan