Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

DANH SÁCH LỚP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, KHÓA 9 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Danh sách sinh viên các lớp giáo dục quốc phòng cụ thể như sau:

Lớp 1 : Danh sách lớp 1 ; Lịch học lớp 1

Lớp 2 : Danh sách lớp 2 ; Lịch học lớp 2

Lớp 3 : Danh sách lớp 3 ; Lịch học lớp 3

Lớp 4 : Danh sách lớp 4 ; Lịch học lớp 4

Chú ý :
Danh sách lớp chính trị khác với lớp giáo dục quốc phòng vì vậy các em sinh viên khóa 09 chú ý theo dõi và kiểm tra lại, mọi thắc mắc liên hệ giáo viên chủ nhiệm của lớp.

Bài viết liên quan