Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Cơ sở vật chất

Ngày cập nhật: Thứ ba, 06/08/2019

Các hạng mục công trình

Số tầng

(tầng)

Diện tích

(m2)

Số phòng

Khối Hành chính - quản trị

3

1.890

26

Khối Lý thuyết - thực hành

3

8.618

51

Khối Thư viện

3

1.870

10

Khối Kí túc xá

5

8.500

69

Trang thiết bị, phương tiện đào tạo

STT

Tên phòng

Số phòng

1

Phòng thực hành bếp

4

2

Phòng thực hành làm bánh

2

3

Phòng thực hành F&B

3

4

Phòng thực hành lễ tân

3

5

Phòng thực hành buồng

5

6

Phòng pha chế đồ uống

1

7

Phòng tin học

3

8

Phòng lab

1

9

Phòng học lý thuyết

24

10

Thư viện

1