Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

SOLUTIONS 2ND EDITION ELEMENTARY STUDENT’S BOOK

Ngày cập nhật: Thứ hai, 10/02/2020
Bạn muốn tìm một cuốn sách Tiếng Anh cơ bản cho 4 kỹ năng Nghe- Nói- Đọc- Viết và chuẩn bị kiến thức nền tảng cho chương trình B1 Cambridge. Cuốn sách SOLUTIONS 2ND EDITION student’s book là một trong những cuốn sách hay hiện đang có ở thư viện của trường có thể giúp bạn giải quyết khó khăn này.

Tên sách: ELEMENTARY STUDENT’S BOOK
Tác giả: Tim Falla, Paul A Davies
Nhà xuất bản: Oxford
Cuốn sách gồm 10 bài, mỗi bài có 7 phần gồm:
Phần A: tập trung vào 2 phần chính là từ vựng và luyện nghe.  Người hoc rèn luyện từ vựng và nghe có nội dung liên quan đến từ vựng đã được trang bị. giúp người học xây dựng nền tảng từ vựng theo chủ điểm và rèn luyện cách phát âm chuẩn thông qua các bài tập nghe áp dụng
Phần B,C: Phần Ngữ pháp, phần luyện tập các cấu trúc dưới các hình thức phối hợp các thể khẳng đinh, phủ định, nghi vấn .. giúp người học nắm vững cấu trúc câu và thực hành viết kỹ năng viết.
Phần D. Phần từ vựng được trang bị đầy đủ các từ vựng theo chủ điểm, bài tập áp dụng từ và nghe cũng như phát âm, bài tập thực hành kỹ năng nghe và nói
Phần E.Phần luyện kĩ năng đọc, các bài đọc thực hành các kĩ năng đọc và chiến lược làm thi bài đọc hiệu quả.
Phần F: Tiếng anh giao tiếp hằng ngày. Người học thực hành nghe nói trên nền tảng các bài hội thoại đơn giản theo các chủ đề thông thường trong đời sống hằng ngày. Nâng cao kỹ năng nghe và Nói.
Phần G: Phần Viết. Hướng dẫn người học thực hành kỹ năng viết cơ bản dựa trên các bài tập luyện viết đơn giản nhưng gắn với thực tế hàng ngày nên bài tập luyện viết có nội dung gần gũi, dễ hiễu và mang tính thực tế cao.
Phần Get ready for exam: là phần luyện thi theo dạng đề thi B1 Cambridge Châu Âu. Giúp cho người học làm quen với dạng đề thi B1 châu Au cho bài thi 4 kỹ năng. Giúp người học nâng cao kỹ năng làm bài và làm quen các dạng đề thi.
Phần hỗ trợ gồm những tài liệu tham khảo cho các chương của sách SOLUTIONS 2ND EDITION , bao gồm lời đọc băng theo giọng chuẩn cho các bài tập nghe trong mỗi bài học và bài thi mẫu, có sách bài tập dùng kèm để luyện tập thêm.


Người giới thiệu: Phạm Thị Mai – Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

Chia sẻ sách hay