Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Sách VERY EASY TOEIC – Nền tảng cho người mới bắt đầu

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Giáo trình gồm có 12 bài học được chọn lọc theo các chủ đề thường xuất hiện trong kì thi TOEIC, 1 đề thi mẫu giống cấu trúc đề thi TOEIC thật và phần hỗ trợ, ngoài lời đọc trong CD còn có thêm đáp án và những lí giải chi tiết cho các câu hỏi trắc nghiệm.

Sách VERY EASY TOEIC – Nền tảng cho người mới bắt đầu

 

Tên sách: Very easy TOEIC

Tác giả: Anne Taylor and Garett Byrne

Nhà xuất bản: First New

 

aadd.jpg

 

Giáo trình gồm có 12 bài học được chọn lọc theo các chủ đề thường xuất hiện trong kì thi TOEIC, 1 đề thi mẫu giống cấu trúc đề thi TOEIC thật và phần hỗ trợ, ngoài lời đọc trong CD còn có thêm đáp án và những lí giải chi tiết cho các câu hỏi trắc nghiệm.

Các điểm ngữ pháp được trình bày ngắn gọn và đầy đủ ở mức độ cơ bản về khái niệm và ứng dụng của các điểm ngữ pháp, có ví dụ minh họa đi kèm.

Mỗi bài học trong cuốn Very easy TOEIC gồm phần từ vựng, hướng dẫn ngữ pháp vô cùng chi tiết kèm bài tập ví dụ và một bài kiểm tra nhỏ.

Phần từ vựng:

- Listening: Qua việc thực hành với các bài tập nghe đơn giản, người học sẽ được cung cấp với các từ vựng thường gặp trong bài thi Toeic.

- Reading: Các bài tập so sánh trong Very easy TOEIC giúp người học phân biệt được những cặp từ dễ gây nhầm lẫn.

Phần hướng dẫn và bài tập ngữ pháp:

Phần hướng dẫn này sẽ phác thảo những điểm ngữ pháp thường xuất hiện trong các bài thi Toeic. Bắt đầu mỗi bài học là phần giải thích ngắn gọn về những nội dung ngữ pháp sẽ có trong bài học, gồm những điểm chính của nội dung. Các bài học trong very easy TOEIC cũng sẽ cung cấp nhiều bài tập được biên soạn theo chuẩn cấu trúc câu hỏi trong bài thi TOEIC nhằm giúp áp dụng những kiến thức về chủ điểm ngữ pháp vừa học.

Một đề kiểm tra nhỏ (mini test)

Phần này sẽ mang đến cho người học một bài thi với các dạng câu hỏi có hình thức như trong bài thi TOEIC thật sự. Với bài thi trong very easy TOEIC, người học không chỉ có thể tự ôn tập về chủ điểm ngữ pháp vừa rèn luyện phản xạ, làm quen với những dạng câu hỏi trắc nghiệm sẽ có trong bài thi TOEIC.

Bài thi mẫu:

Bài thi mẫu trong giáo trình giúp người học có thể làm một bài thi TOEIC với độ dài chuẩn và cấp độ thấp. Người học được làm quen với hình thức mới của đề thi TOEIC với 100 câu hỏi phần Listening và 100 câu hỏi Reading.

Hỗ trợ - Lời đọc băng, đáp án:

Phần hỗ trợ gồm những tài liệu tham khảo cho các chương của very easy TOEIC, bao gồm lời đọc băng theo giọng chuẩn đề thi TOEIC cho các bài tập nghe trong mỗi bài học và bài thi mẫu, đáp án chi tiết cho mỗi bài học và bài thi mẫu, cùng một phiếu trả lời dùng khi làm bài thi mẫu.

Người giới thiệu: Phạm Thị Mai – Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

Chia sẻ sách hay