Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI PHÒNG

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Cung cấp dịch vụ tại phòng (Tài liệu đánh giá cho chuyên gia đào tạo / đánh giá) được học viện Chisholm (Australia) chuyển giao cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong một đề án hợp tác giữa hai bên. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người đang làm công tác quản lý nhà hàng, quản lý dịch vụ cung cấp ăn uống tại phòng khách sạn trong việc đào tạo và đánh giá nhân viên, và là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những sinh viên đang học nghề Quản trị nhà hàng và khách sạn.

CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI PHÒNG

Cung cấp dịch vụ tại phòng (Tài liệu đánh giá cho chuyên gia đào tạo / đánh giá) được học viện Chisholm (Australia) chuyển giao cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong một đề án hợp tác giữa hai bên. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người đang làm công tác quản lý nhà hàng, quản lý dịch vụ cung cấp ăn uống tại phòng khách sạn trong việc đào tạo và đánh giá nhân viên, và là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những sinh viên đang học nghề Quản trị nhà hàng và khách sạn.

Bên cạnh việc hướng dẫn những quy trình, tiêu chuẩn (của Úc) về phục vụ tại phòng, tài liệu còn hướng dẫn các phương pháp, cách thức, các công cụ và cả kế hoạch đánh giá cho các đào tạo viên/quản lý. Phần cuối tài liệu còn cung cấp thêm các hoạt động và các câu hỏi rất hay, giúp các đào tạo viên có thể sử dụng nó làm câu hỏi kiểm tra, đánh giá.

Tài liệu gồm 4 phần:

Phần 1. Tài liệu hỗ trợ học tập

Phần này cung cấp nội dung để hỗ trợ cho việc tự học của cá nhân.

Phần 2. Đánh giá ban đầu

Bao gồm những thông tin hỗ trợ việc hình thành nhu cầu cần thiết của học viên và lập kế hoạch đánh giá học viên.

Phần 3. Đánh giá

Bao gồm các thông tin chi tiết về việc đánh giá, hướng dẫn đánh giá dành cho cả học viên và đào tạo viên và hồ sơ ghi chép lại việc đánh giá đó (biểu mẫu ghi chép lại việc đánh giá).

Phần 4. Thẩm định, phê chuẩn và thông tin về năng lực tiêu chuẩn

Phần này liệt kê các công việc, tiêu chuẩn thực hiện công việc, các kiến thức, kỹ năng cần thiết, và những tiêu chí quan trọng để đánh giá. Phần này chỉ ra các công việc đánh giá để năng lực tiêu chuẩn trở nên có hiệu lực.

Chúc bạn đọc tìm được những kiến thức bổ ích từ tài liệu này.

Người giới thiệu sách: Lê Văn Diện – khoa Dịch vụ nhà hàng.

Chia sẻ sách hay

Tin nổi bật

Ngày cập nhật: 02/11/2021