Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ DU LỊCH VIỆT NAM “ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NHỎ “

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019
Người quản lý khách sạn nhỏ chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp các hoạt động hàng ngày của khu vực trực tiếp và gián tiếp phục vụ khách, có thể bao gồm cả bộ phận Lễ tân, Buồng, Ăn uống, Kế toán, Nhân sự, Marketing và bán hàng...

TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ DU LỊCH VIỆT NAM "NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NHỎ"

Người quản lý khách sạn nhỏ chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp các hoạt động hàng ngày của khu vực trực tiếp và gián tiếp phục vụ khách, có thể bao gồm cả bộ phận Lễ tân, Buồng, Ăn uống, Kế toán, Nhân sự, Marketing và bán hàng... Những nhiệm vụ cụ thể hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng liên quan đến các hoạt động trên của mỗi khách sạn rất khác nhau. Người quản lý phải có năng lực để chỉ đạo, phối hợp và kiểm tra các công việc được mô tả trong tài liệu này.

Bộ tài liệu này được xây dựng trong khuôn khổ triển khai Dự án Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam do EU tài trợ, với mục tiêu “nâng cấp  và công nhận dịch vụ của người lao động ở trình độ cơ bản trong lĩnh vực lữ hành và khách sạn”. Những thông tin quý báu trong bộ tài liệu này có được nhờ sự đóng góp về kiến thức cũng như kinh nghiệm của nhiều chuyên gia quốc tế và trong nước, giảng viên của các trường du lịch, lãnh đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch.

Mỗi tài liệu trong bộ Tiêu chuẩn VTOS gồm 2 phần chính:

1. Giới thiệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam, gồm: thông tin chung; tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam; bảng kỹ năng nghề; các sử dụng tiêu chuẩn VTOS.

2.Tiêu chuẩn VTOS, gồm: tóm tắt công việc, chức danh và danh mục công việc; kế hoạch liên hoàn các công việc và phần việc; nội dung các công việc và phần việc.

Hiện nay tại Trung tâm Thông tin Thư viện đã có  tài liệu về: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam Nghiệp vụ Quản lý Khách sạn nhỏ

TÀI LIỆU GỒM CÁC CÁC PHẦN SAU

PHẦN 1 : Vai trò và chức năng của người quản lý khách sạn nhỏ

PHẦN 2 : Quản lý nghiệp vụ buồng

PHẦN 3: Quản lý nghiệp vụ lễ tân

PHẦN 4: Quản lý nghiệp vụ ăn uống

PHẦN 5: Quản lý nghiệp vụ kế toán

PHẦN 6: Quản trị nhân sự

PHẦN 7: Quản lý hoạt động Marketing

Xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em sinh viên tài liệu hữu ích này.

Chia sẻ sách hay