Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

HOSPITALITY SUPERVISION

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019
Hospitality Supervision giúp bạn phát triển các kỹ năng cần thiết để cung cấp dịch vụ năm sao một cách hiệu quả bằng tiếng Anh. Cuốn sách bao gồm các lý thuyết thiết yếu rõ ràng về tiêu chuẩn công nghiệp với nhiều hình ảnh đầy đủ màu sắc, cuốn sách này sẽ giúp người học thành công trong ngành công nghiệp khách sạn.

HOSPITALITY SUPERVISION

Bạn sẽ không thể thành công trong ngành Khách Sạn nếu bạn không có những kiến thức bao hàm trong cuốn sách này!!! Hospitality Supervision - Giám sát khách sạn chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn những đào tạo ngôn ngữ bạn cần.

Hospitality Supervision giúp bạn phát triển các kỹ năng cần thiết để cung cấp dịch vụ năm sao một cách hiệu quả bằng tiếng Anh. Cuốn sách bao gồm các lý thuyết thiết yếu rõ ràng về tiêu chuẩn công nghiệp với nhiều hình ảnh đầy đủ màu sắc, cuốn sách này sẽ giúp người học thành công trong ngành công nghiệp khách sạn.

 

Hospitality Supervision được chia thành 30 đơn vị bao gồm đầy đủ các học phần từ cung cấp khả năng lãnh đạo cho nhóm, phát triển mối quan hệ làm việc hiệu quả với các đồng nghiệp, dẫn dắt đội ngũ cải thiện dịch vụ khách hàng...

Hãy thử một lần ghé đến Trung tâm Công nghệ Thông tin Thư viện và mượn cuốn sách bổ ích này để tìm hiểu thêm thông tin. Chắc chắn,

Trung tâm Công nghệ Thông tin Thư viện luôn sẵn sàng mời các bạn sinh viên và quý thầy cô đón đọc.

Chia sẻ sách hay