Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

TIÊU CHUẨN VTOS – NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ LỮ HÀNH

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
BỘ TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ VIỆT NAM (Vietnam Tourism Occupational Standards - viết tắt là VTOS) được Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” do Liên minh Châu Âu tài trợ (Dự án EU) xây dựng cho Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

TIÊU CHUẨN VTOS – NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ LỮ HÀNH

BỘ TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ VIỆT NAM (Vietnam Tourism Occupational Standards - viết tắt là VTOS) được Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” do Liên minh Châu Âu tài trợ (Dự án EU) xây dựng cho Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (Tiêu chuẩn VTOS) - Nghiệp vụ Đại lý lữ hành mô tả các công việc của Nhân viên đại lý lữ hành trong các Đại lý lữ hành hoặc cơ sở tương tự, với trách nhiệm tư vấn cho khách hàng cá nhân lựa chọn khi đi du lịch và các chương trình du lịch trọn gói bao gồm các chi phí, thực hiện việc đặt giữ chỗ và giữ chỗ, soạn thảo cá tài liệu và nhận thanh toán. 
 

Tiêu chuẩn Nghiệp vụ Đại lý lữ hành được thiết kế kết hợp hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành Lữ hành Việt Nam.

Phần việc kỹ năng mô tả những gì mà Nhân viên đại lý lữ hành phải làm, qua đó giúp họ thực hiện tốt công việc. Phần việc kiến thức đề cập kiến thức bổ sung hay lý thuyết mà Nhân viên đại lý lữ hành ở trình độ cơ bản cần có để thực hiện công việc một cách chính xác.

Bộ tiêu chuẩn VTOS – Nghiệp vụ Lữ hành được chia thành 3 phần chính:

+ Phần một mô tả tổng thể công việc, chức danh thường dùng và danh mục công việc. Đây chính là phần hình thành nên tiêu chuẩn.

+ Phần hai gồm kế hoạch liên hoàn nêu chi tiết các công việc, phần việc kỹ năng và phần việc kiến thức.

+ Phần ba nêu chi tiết tiêu chuẩn các kỹ năng nghề.

Phần việc Kỹ năng

Các tiêu chuẩn phần việc kỹ năng được thể hiện trong bảng có 5 cột như sau:

Bước (thực hiện): xác định rõ những gì Nhân viên đại lý lữ hành phải thực hiện để hoàn thành phần việc theo thứ tự logíc.

Cách làm: mô tả cách thực hiện các bước và thường được trình bày với mục đích minh họa cho những kỹ năng cần có.

Tiêu chuẩn: phần này liên hệ tới những tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến những tiêu chí về chất lượng, số lượng, thời gian, tính liên hoàn, vệ sinh, an toàn v.v. nhằm đảm bảo thực hiện các bước theo đúng tiêu chuẩn.

Lý do: giải thích tại sao cần phải tiến hành các bước theo một cách thức rất cụ thể và tại sao cần phải áp dụng những tiêu chuẩn đó.

Kiến thức: phần này liên hệ tới những yêu cầu về kiến thức cần thiết để hỗ trợ thực hiện công việc, ví dụ, chính sách của công ty hoặc tài liệu tham khảo. Những kiến thức này bổ sung và củng cố phần thực hành những kỹ năng cần thiết.

Phần việc kiến thức:

Cách trình bày phần Phần việc kiến thức hơi khác một chút, cụ thể cột Nội dung được trình bày thay cột Bước (thực hiện); và Mô tả thay cho cột Cách làm. Trong đó cột Nội dung trình bày phần lý thuyết và cột Mô tả giải thích, minh họa làm rõ thêm cho phần lý thuyết.

Tiêu chuẩn VTOS – Nghiệp vụ Đại lý Lữ hành là cơ sở để giúp các doanh nghiệp Lữ hành và các cơ sở đào tạo hoàn thiện thêm chương trình đào tạo ở trình dộ cơ bản cho nhân viên và sinh viên và xác định nhu cầu đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

 

nvdllh.jpg

 

Trân trọng./.

Cô Nguyễn Thị Kiều Xuân – Khoa Lữ hành – Hướng dẫn

Chia sẻ sách hay

Tin nổi bật

Ngày cập nhật: 02/07/2020

Ngày cập nhật: 02/07/2020