Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Tiếp tục nội dung giới thiệu về những cuốn sách hay trong thư viện trường mình, xin được giới thiệu một trong những giáo trình có tính nền tảng, kim chỉ nam, bí quyết của người kinh doanh du lịch lữ hành – Cuốn sách “Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành” do PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Hồng Chương, nxb Đại học Kinh tế Quốc dân biên soạn.

QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH

Các bạn thân mến,

Tiếp tục nội dung giới thiệu về những cuốn sách hay trong thư viện trường mình, xin được giới thiệu một trong những giáo trình có tính nền tảng, kim chỉ nam, bí quyết của người kinh doanh du lịch lữ hành – Cuốn sách “Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành” do PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Hồng Chương, nxb Đại học Kinh tế Quốc dân biên soạn.

Đây là môn học cốt yếu của hai chuyên ngành đào tạo: quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn; quản trị kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch của trường. Môn học vừa trang bị những lý luận, phương pháp luận, nhưng đồng thời lại có tính nghiệp vụ, hình thành những kỹ năng quản trị kinh doanh, kỹ năng tác nghiệp cho sinh viên trong lĩnh vực kinh doanh du lịch lữ hành và kinh doanh lưu trú và ăn uống.

Và nếu các bạn đang tìm kiếm một cuốn sách để nắm bắt được nền tảng nghề học, cần tài liệu tham khảo về mặt cơ sở lý luận trong các chuyên đề báo cáo thực tập hàng năm và cuối khoá, cần một định hướng rõ ràng để bước vào nghề Kinh doanh du lịch Lữ hành thì cuốn sách này thật sự cần thiết cho bạn. Nội dung cơ bản được bao hàm trong 12 chương như sau:

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KINH DOANH LỮ HÀNH

- Nguồn gốc của kinh doanh lữ hành, đặc biệt là sự nghiệp kinh doanh lữ hành của ngài Thomas Cook, người được ví như ông tổ của nghề Du lịch Lữ hành hiện nay.

- Nắm bắt được xu hướng phát triển của kinh doanh lữ hành trên thế giới từ nửa cuối thế kỷ 20.

- Hiểu được vai trò của các tổ chức thế giới về kinh doanh lữ hành và các doanh nghiệp lữ hành nổi tiếng trên thế giới như Tổ chức du lịch Thế giới UNWTO, Liên đoàn hiệp họi các hãng lữ hành UFTTA, Hiệp hội du lịch ASEAN

CHƯƠNG 2: CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KINH DOANH LỮ HÀNH

- Vai trò của kinh doanh lữ hành

- Định nghĩa và phân loại doanh nghiệp lữ hành

- Hệ thống sản phẩm của kinh doanh lữ hành

- Thị trường khách của kinh doanh lữ hành

CHƯƠNG 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH

- Cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp lữ hành

- Quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp lữ hành

CHƯƠNG 4: QUAN HỆ GIỮA NHÀ CUNG CẤP VỚI DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH

- Khái niệm nhà cung cấp

- Phân loại nhà cung ấp

- Mối quan hệ giữa nhà kinh doanh lữ hành với các nhà cung cấp

CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC KINH DOANH CỦA ĐẠI LÝ LỮ HÀNH

- Khái niệm và phân loại đại lý lữ hành

- Tổ chức quản lý kinh doanh của đại lý lữ hành

CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRỌNG GÓI

- Định nghĩa và phân loại chương trình du lịch

- Quy trình xây dựng chương trình du lịch

- Một số loại chương trình du lịch tiêu biểu

- Xác định giá thành, giá bán và các quy định của chương trình du lịch

- Một số bài tập xây dựng chương trình và tính chi phí, giá bán và xác định điểm hoà vốn.

CHƯƠNG 7: TỔ CHỨC XÚC TIẾN HÔN HỢP, BÁN VÀ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

- Tổ chức xúc tiến hỗn hợp chương trình du lịch

- Tổ chức bán chương trình du lịch

- Tổ chức thực hiện chương trình du lịch

- Tổ chức các hoạt động sau khi thực hiện chương trình du lịch

CHƯƠNG 8: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH

- Chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành

- Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành. Hệ thống các tiêu chí để đánh giá chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành.

- Quản lý, kiểm tra và cải tiến chất lượng sản phẩm.

- Kinh nghiệm về quản lý chất lượng sản phẩm của một số công ty lữ hành lớn

CHƯƠNG 9: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH

- Khái quát sự phát triển của công nghệ thông tin và ứng dụng nó trong ngành du lịch.

- Ứng dụng ảnh hưởng của kinh doanh điện tử trong kinh doanh lữ hành.

- Các công ty lữ hành trực tuyến trên thế giới.

- Tình hình ứng dụng lữ hành trực tuyến trên thế giới và Việt Nam

CHƯƠNG 10: HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

- Đánh giá hoạt động kinh doanh tour của doanh nghiệp lữ hành có thể dựa trên các tiêu chí về chỉ tiêu tuyệt đối và tương đối về kinh doanh tour.

- Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh

CHƯƠNG 11: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỢC CHINH SÁCH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH

- Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành

- Những nội dung cơ bản để xây dựng chiến lược

- Những chính sách kinh doanh tiêu biểu.

CHƯƠNG 12: KINH DOANH LỮ HÀNH Ở VIỆT NAM

- Khái quát quá trình hình thành và phát triển ngành du lịch Việt Nam

- Kinh doanh lữ hành giai đoạn 1990 – 2004

- Xu hướng trong tiêu dung du lịch và các giải pháp nhằm phát triển kinh doanh lữ hành ở Việt Nam giai đoạn 2005 – 2020

Như vậy là mình vừa cùng nhau sơ lược các nội dung chính của 12 chương sách. Với 494 trang được chọn lọc công phu và trình bày dễ hiểu, hy vọng các em đã có một người bạn đồng hành tốt để theo đuổi tới cùng nghề học mình đã chọn. Hãy cố gắng và thành công đang chờ đợi các em.

Thân mến

Cô Kim Ngân

Chia sẻ sách hay

Tin nổi bật

Ngày cập nhật: 02/07/2020

Ngày cập nhật: 02/07/2020