Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

NGHỀ QUẢN TRỊ LỮ HÀNH CÔNG CỤ (TÀI LIỆU) ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Tài liệu này được Công ty TNHH Smallprint Australia giữ toàn bộ toàn quyền sản phẩm theo Luật Bản quyền 1968.

NGHỀ QUẢN TRỊ LỮ HÀNH

CÔNG CỤ (TÀI LIỆU) ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Tài liệu này được Công ty TNHH Smallprint Australia giữ toàn bộ toàn quyền sản phẩm theo Luật Bản quyền 1968.

Đây là nguồn tài liệu được thiết kế dành cho trình độ Cao đẳng Nâng cao về Lữ hành và Du lịch (Quản trị Lữ hành) để phản ánh vai trò của các chuyên gia tư vấn du lịch điều hành ở mức độ cao cấp, sử dụng kiến thức chuyên sâu của ngành và các kỹ thuật quản lý. Người quản lý có các kỹ năng quản lý chuyên môn sâu rộng, hoạt động độc lập và chịu trách nhiệm đưa ra một loạt các quyết định kinh doanh mang tính chiến lược.

Tài liệu bao gồm các môn học về:

- Quản lý tài chính

- Phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh

- Quản lý rủi ro

- Đánh giá các cơ hội phát triển du lịch đối với cộng đồng địa phương

- Phát triển các sản phẩm du lịch

- Phát triển các hoạt động du lịch bền vững thân thiện với môi trường

- Vận hành hệ thống thông tin trực tuyến

- Tiếp cận và xử lý thông tin sản phẩm

- Bán sản phẩm và dịch vụ du lịch

- Chuẩn bị báo giá

- Đặt trước các dịch vụ của nhà cung cấp

- Xử lý hồ sơ văn bản liên quan đến lữ hành

- Sử dụng hệ thống đặt trước hoặc vận hành qua máy tính

- Nâng cao kinh nghiệm cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng

- Quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

- Thể hiện độ nhạy cảm về văn hóa và xã hội

- Lập và giám sát ngân sách

- Nghiên cứu và tuân thủ các yêu cầu pháp lý

- ...

Mỗi môn học được thiết kế với cấu trúc bao gồm: Bài kiểm tra kiến thức (Gồm Bài dự thi và Phiếu trả lời và Hướng dẫn chấm điểm), Bài báo cáo (Bài báo cáo 1 và Bài báo cáo 2)

 

img1160.jpg

 

Phần 1: Nghiên cứu tài liệu hỗ trợ: Phần này trình bày các nội dung hỗ trợ việc tự học

- Thiết lập bối cảnh rủi ro

- Rà soát các quy trình, phương thức và yêu cầu của tổ chức đối với việc thực hiện quản lý rủi ro

- Xác định phạm vi cho quy trình quản lý rủi ro

- Xác định các bên liên quan nội bộ và bên ngoài và các vấn đề của họ

- ...

Phần 2: Đánh giá tiền đề: Phần này bao gồm các thông tin hỗ trợ bằng việc trình bày nhu cầu của học viên và lập kế hoạch cho các hoạt động đánh giá của họ

Phần 3: Đánh giá: Phần này trình bày các chi tiết và thông tin liên quan đến việc đánh giá bài học này cũng như các hướng dẫn cho học viên và Đào tạo viên/ Đánh giá viên và các bảng ghi chép.

Phần 4: Xác nhận, vẽ sơ đồ và thông tin về giáo trình: Phần này liệt kê các yếu tố, tiêu chí thực hiện, kỹ năng yêu cầu, kiến thức yêu cầu và các khía cạnh quan trọng khác để đánh giá. Nó cũng đưa ra các nhiệm vụ đánh giá các yếu tố trên để kiểm tra lại bài học.

Trân trọng./.

Cô Nguyễn Thị Kiều Xuân – Khoa Lữ hành – Hướng dẫn

Chia sẻ sách hay

Tin nổi bật

Ngày cập nhật: 02/07/2020

Ngày cập nhật: 02/07/2020