Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

GIỚI THIỆU SÁCH CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ DU LỊCH VIỆT NAM “ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH “

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Bộ tài liệu “ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch”  Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành Du lịch tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội, do Liên minh Châu Âu tài trợ, được giao nhiệm vụ sửa đổi bộ Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) do Dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam” xây dựng. Bộ tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề được xây dựng trong khuôn khổ triển khai Dự án Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam do EU tài trợ. Những thông tin quý báu trong các cuốn tài liệu này có được nhờ sự đóng góp về kiến thức cũng như kinh nghiệm của nhiều chuyên gia quốc tế và Việt Nam trong lĩnh vực du lịch

GIỚI THIỆU SÁCH CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ DU LỊCH VIỆT NAM

“ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH “

Bộ tài liệu “ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch”  Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành Du lịch tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội, do Liên minh Châu Âu tài trợ, được giao nhiệm vụ sửa đổi bộ Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) do Dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam” xây dựng. Bộ tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề được xây dựng trong khuôn khổ triển khai Dự án Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam do EU tài trợ. Những thông tin quý báu trong các cuốn tài liệu này có được nhờ sự đóng góp về kiến thức cũng như kinh nghiệm của nhiều chuyên gia quốc tế và Việt Nam trong lĩnh vực du lịch

Mỗi tài liệu trong bộ Tiêu chuẩn VTOS gồm các phần chính:

 

unnamed.jpg

 

TÀI LIỆU GỒM CÁC CÁC PHẦN SAU

PHẦN 1 : GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ DU LỊCH VIỆT

NAM (VTOS) NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN

PHẦN 2 : TIÊU CHUẨN VTOS – NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN

Trung tâm thông tin thư viện xin trân trọng giới thiệu đến thầy cô và các em sinh viên tài liệu hữu ích này.

Cô Lê Thị Thảo –Khoa Lữ hành Hướng dẫn

Chia sẻ sách hay

Tin nổi bật

Ngày cập nhật: 02/07/2020

Ngày cập nhật: 02/07/2020