Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM TẬP 3 TRẦN THỊ MỸ LAN

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Lịch sử Việt Nam hơn nữa thế kỷ qua giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử tiến hóa của dân tộc. Việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Việt Nam suốt 5 thập niên này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc.

ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ VIỆT NAM TẬP 3

TRẦN THỊ MỸ LAN

Lịch sử Việt Nam hơn nữa thế kỷ qua giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử tiến hóa của dân tộc. Việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Việt Nam suốt 5 thập niên này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc.

Do đó để đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của các trường thì Nhà xuất bản giáo dục đã cho biên soạn cuốn sách Đại cương lịch sử Việt Nam tập 3– chủ biên PGS Lê Mậu Hãn,  nhà xuất bản Giáo Dục

 

img2019062414264577.jpg

Trong phạm vi cuốn sách này, nhóm tác giả mong muốn cung cấp cho người học, người đọc có những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử dân tộc Việt Nam từ 1945 đến nay  với 30 năm chiến tranh cách mạng chống lại sự xâm lược của đế quốc pháp (1945 - 1954) và của đế quốc Mỹ (1954-1975) nhằm hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc và lịch sử của hơn 25 năm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa và vảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 1975 đến nay.

Đây là một cuốn sách rất bổ ích cho các bạn học chuyên ngành Hướng dẫn du lịch,  Quản trị Lữ hành và các nghành học khác. Vì vậy các bạn hãy  đến Trung tâm Công nghệ Thông tin Thư viện và mượn cuốn sách  này để  đọc và hiểu thêm thông tin về lịch sử nước nhà.

Trung tâm thông tin  Thư viện luôn sẵn sàng mời các bạn sinh viên và quý thầy cô đón đọc.

Trân trọng

Cô Trần Thị Mỹ Lan -  khoa LHHD

Chia sẻ sách hay

Tin nổi bật

Ngày cập nhật: 02/07/2020

Ngày cập nhật: 02/07/2020