Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Chuyên đề “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 trong đoàn viên, sinh viên

Ngày cập nhật: Thứ tư, 20/05/2020

Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Thành đoàn Đà Nẵng với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức của đoàn viên, sinh viên về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ tháng 3- 8/2020, Đoàn thanh niên các trường CĐ, ĐH trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức các Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 .

 Tại các Hội nghị,  đoàn viên, sinh viên được nghe các đồng chí báo cáo viên trình bày 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” dành cho cán bộ đoàn và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” dành cho đoàn viên, thanh niên
Thông qua các hội nghị này, các bạn đoàn viên, sinh viên thêm nắm vững, hiểu rõ những điểm cơ bản, cốt lõi của 02 chuyên đề này. Trên cơ sở đó, sinh viên các trường CĐ, ĐH trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai thực hiện nhiều hành động thiết thực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học tập và cuộc sống.

Bài viết liên quan