Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Quyết định về việc Hổ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghề Kỹ thuật chế biến món ăn khóa 08 và khóa 09 có hoàn cảnh gia đình khó khăn hiếu học do Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng, năm học 2019

Ngày cập nhật: Thứ năm, 03/10/2019

Bài viết liên quan