Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Quyết định về việc Hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học do Công ty Cổ phần Cáp treo Bà Nà Hill Đà Nẵng, năm học 2019-2020

Ngày cập nhật: Thứ tư, 02/10/2019

Bài viết liên quan