Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Quyết định về việc Hổ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hiếu học do Tập đoàn Mos Burger-Suganuma - Nhật Bản, nằm trong dự án Việt Nam - Kazoku, năm học 2019-2020

Ngày cập nhật: Thứ năm, 03/10/2019

Bài viết liên quan