Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày cập nhật: Thứ ba, 10/09/2019
Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hổ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Bài viết liên quan