Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

 • Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện 01.2018

  Kích thước

  67 KB

 • Phiếu quản lý HSSV 2017 - 2018

  Kích thước

  43.5 KB

 • Phiếu điều tra HSSV 19

  Kích thước

  31 KB

 • Đơn xin miễn, giảm, hoãn học môn giáo dục quốc phòng an ninh

  Kích thước

  34.5 KB

 • Mẫu cam đoan thực hiện quy chế HSSV

  Kích thước

  59.5 KB

 • Mẫu giấy vào lớp 18

  Kích thước

  42.5 KB

 • Mẫu giấy ra vào cổng 25

  Kích thước

  33.5 KB

 • Mẫu đơn xin vào ở KTX 24

  Kích thước

  32 KB

 • Mẫu đơn xin vào ở KTX

  Kích thước

  41 KB

 • Mẫu đơn xin ra khỏi KTX

  Kích thước

  33.5 KB

 • Đơn xin ở lại KTX trong dịp tết nguyễn đán năm 2017

  Kích thước

  36 KB

 • Mẫu đơn vay vốn học tập 21

  Kích thước

  38 KB