Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

 • Đơn gia hạn học phí

  Kích thước

  17.9 KB

 • Đơn điều chỉnh thông tin trên phần mềm

  Kích thước

  36 KB

 • Đơn đăng ký học lại

  Kích thước

  39.5 KB

 • Giấy xác nhận vay vốn

  Kích thước

  28.5 KB

 • Giấy xác nhận là học sinh sinh viên

  Kích thước

  33.5 KB

 • Đơn xin xác nhận hoàn thành khóa học

  Kích thước

  31.5 KB

 • Đơn xin thôi học

  Kích thước

  18.1 KB

 • Đơn xin phúc khảo

  Kích thước

  37.5 KB

 • đơn xin nhập học trở lại

  Kích thước

  28.5 KB

 • Đơn xin thi lại lần 2 lấy điểm lần 1

  Kích thước

  16.6 KB

 • Đơn xin chuyển trường

  Kích thước

  38 KB

 • Đơn xin cấp lại thẻ Sinh viên

  Kích thước

  31.5 KB