Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT

 • Công Văn cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch cho Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng

  Kích thước

  497.6 KB

 • Quy định chuẩn giáo viên dạy nghề (30/2010/TT-BLĐTBXH)

  Kích thước

  138.6 KB

 • Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề chính quy (14/2007/QĐ-BLĐTBXH)

  Kích thước

  138.6 KB

 • Quy định về biểu mẫu sổ sách quản lý dạy học trong đào tạo nghề (62/2008/QĐ-BLĐTBXH)

  Kích thước

  1538 KB

 • Lịch trình giáo viên giảng dạy theo môn

  Kích thước

  38.5 KB

 • Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (15/2011/TT-BLĐTBXH )

  Kích thước

  606.5 KB

 • Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề (09/2008/TT-BLĐTBXH)

  Kích thước

  64 KB

 • Quy chế tuyển sinh học nghề (08/2007/QĐ-BLĐTBXH)

  Kích thước

  450.5 KB