Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Tỉ lệ sinh viên có việc làm năm 2019

Ngày cập nhật: Thứ năm, 11/07/2019

>90%

SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP