Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Quản trị khách sạn tiếp cận chương trình CHLB Đức

Quản trị khách sạn tiếp cận chương trình CHLB Đức
1. Thời gian và đối tượng tuyển sinh
- Thời gian đào tạo: 3 năm đến 3,5 năm
- Đối tượng tuyển sinh:
+ Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương, có hạnh kiểm từ khá trở lên, ưu tiên lựa chọn những học sinh có kết quả học tập của năm lớp 12 Trung học phổ thông có kết quả học tập từ khá trở lên;
+ Ưu tiên những sinh viên thuộc diện chính sách;
+ Có khả năng ngoại ngữ tốt, đạt kết quả kiểm tra tiếng anh đầu vào theo quy định của nhà trường.
2. Ngôn ngữ giảng dạy học tập
Ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt. Trong quá trình học chuyên môn nghề sinh viên học ngoại ngữ (Tiếng Anh) để đến khi kết thúc khóa học đạt được trình độ tối thiểu B1 theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu hoặc tương đương.
3. Địa điểm đào tạo
Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tổ 69, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
4. Học phí
- Sinh viên đóng 850.000 đồng/ tháng. Mức tăng học phí theo năm học thực hiện quy định hiện hành của nhà nước.
- Toàn bộ các chi phí dạy học khác do Nhà nước hỗ trợ.
5. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên
5.1. Quyền lợi của sinh viên
- Được hỗ trợ kinh phí đào tạo bao gồm cả học tiếng Anh;
- Được học trong điều kiện cơ sở vật chất đạt chuẩn và hiện đại;
- Được liên thông lên đại học tại các trường đại học của Đức, nếu có nguyện vọng, đủ điều kiện và đạt kết quả tốt nghiệp;
- Được tạo điều kiện giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam, có cơ hội xuất khẩu lao động sang Đức hoặc các nước trên thế giới.
5.2. Nghĩa vụ của sinh viên
- Sinh viên và phụ huynh cam kết bằng văn bản phải hoàn thành chương trình học và phải bồi thường mức phí theo quy định nếu nghỉ học giữa chừng;
- Thực hiện các nghĩa vụ khác của sinh viên theo quy định của nhà trường.
6. Bằng cấp sau khi tốt nghiệp
Hoàn thành chương trình đào tạo, đạt yêu cầu sinh viên sẽ được cấp:
- 01 bằng cao đẳng của Việt Nam trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng cấp;
- 01 bằng cao đẳng của Đức (do HWK Leipzig cấp, tương đương với trình độ bậc 4 theo khung trình độ quốc gia Đức).

Ngành nghề khác

Quản trị khách sạn

Ngày cập nhật: 30/05/2019

Quản trị khách sạn chất lương cao

Ngày cập nhật: 25/07/2019